Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Vær rolig!
Dit Sind dig fører til en anden Bolig.