Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Saa for Fanden!
Eders Brøl med Skræk betog
Mig paa disse tause Steder.