Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Nei, strenge Herre!
42