Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

ARISTOPHANES
Giv lidt Tid, vær moderat!