Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

ARISTOPHANES
Dette Hastværk, Herr Krabat,
Forekommer mig fordægtigt.
Giv dog Tid, og tal. Velan,
Lad mig høre dine Grunde,
Hvorfor du til os vil stunde;
Thi at ikke Græsk du kan,
Er en Grund, som ingenlunde
Kan forslaae, min gode Mand!