Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Herre! jeg har ei studeert,
Jeg blev, som saa mangen Anden,
Strax bestemt for Handelstanden.
44