Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Jeg troer, at Manden
Blot vil have mig fixeert.