Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

ARISTOPHANES
Er det muligt? Hvad er Dette?
Hvo har kunnet dig berette
Saadan en løgnagtig Dom?