Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Saadan lyder just den rette
Kundskab, hvortil sidst vi kom.
47