Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Nu, saa lyder jeg paa Pletten. -
Viid, Begyndelsen til Trætten
Denne var: Den onde Mand
Skrev Artikler i Raketten
Imod Socrates ....