Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

ARISTOPHANES
Ha ved Styx! jeg troer, du primer!
Handled jeg paa saadan Viis?