Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

ARISTOPHANES
Just jeg, med hvem du taler,
Og hvis Billed saa du maler,
At du værdig blev til Riis!