Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Herregud! I selv jo haler
Ud mig paa saa glat en lis.
Men jeg har just eders Billed
Saadan seet i Kjøbenhavn
Paa en Orlogs-Digter-Stavn,
Dengang Socrates blev spillet.