Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Jeg din Mening, skjøndt forblummet,
Fatter, og har Ja til Svar.