Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Jeg har givet sex Rigsdaler
Til Musæet