Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

ARISTOPHANES
Flyt nu kun din Vandringsstav
Andre Steder hen, thi klarligt
Seer jeg, at du ei har Krav
Paa vor Bolig.
51