Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Uforsvarligt
Handles med mig! Siig, hvorhen
Skal jeg mig da nu begive?