Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
I er gjæstfrie, saa synes det, her?