Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Det er stygt! ....
Jeg ændre vil min Tale.