Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Ja saa! det er en anden Sag.