Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
I Sandhed, jeg glædes ved den Besked,
Thi heraf slutte jeg tør omtrent,
At Andersen her nu bliver erkjendt.