Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Jeg seer, man kjender ham her; og hvordan
Man end bedømmer den sjeldne Mand,
Det alt vil glæde ham, kjendt at være.
Og sandelig, det er og en Ære,
I er saa dannede, litterære.