Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MEPHISTOPHELES
Her findes og lærde Societeter,
Hvor JENS
og MADS
og Poul og Peter,
Naar han ikke længer kan producere, 65
Sig lader paa Livstid balsamere,
Og her er Livstiden evig lang.