Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Jeg finder, at du har ganske Ret,
Jeg har store Tanker om denne Plet.
Men siig mig, om jeg da her vil møde
Mine gamle Venner, som alt er døde.