Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MEPHISTOPHELES
Det veed man ikke,
Det kommer an paa, hvordan de sig skikke.