Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Saa gid de maae sig værdige gjøre,
Til det samme lyksalige Liv at føre!