Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Jo, ganske vist!
Jeg tidt har tænkt, naar mit Liv blev broget:
Hvem veed, hvordan det i Døden gaaer!
Man veed hvad man har, men ei hvad man faaer.