Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Nu vel, jeg er vant til mig at kjede.
74