Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Det tænkte jeg nok; man siger medrette:
Det jordiske Liv er en Skole for dette.