Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MEPHISTOPHELES
Forstaaer sig; det er Forberedelsen hist,
Som aabner jer Adgang her tilsidst.