Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Men Eet endnu: Maa jeg spørge dig om,
Hvad Stedet kaldes, hvortil jeg kom.