Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Det er dog naturligt, man vide vil,
Hvad Stedet hedder, man kommer til.