Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Men Gud bevares! hvordan gaaer det til?
I Helved jeg ikke være vil;
Jeg vist af Vanvare kom derhen.
Jeg har altid været en skikkelig Mand,
Og agtet som Borger i mit Land.