Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

DØDEN
Du tager feil, du stakkels Aske!
Jeg har saamænd ikke Costume paa.