Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

DØDEN
Det er let at forstaae,
Jeg kommer herind for dig at hente.