Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

DØDEN
Det faaer ikke hjelpe, min gode Mand!
Selv de Sunde jo Døden hente kan,
Og dig har den just idag fundet værdig,
Derfor maa jeg bede dig: gjør dig færdig.