Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SKUESPILLEREN
Min Tro er af høist forskjellig Art:
Snart paa Christus jeg troede, paa Jupiter snart,
Og snart ved Mahomeds Maane jeg svoer,
Snart dyrked jeg Brama, snart Odin og Thor.
Men derfor vil Fanden mig ikke spise,
Thi jeg har lært af Nathan den Vise, 81
At man kan i hver en Religion
Dannes til en agtværdig Person.