Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

DØDEN
O ja! jeg tænker, hvis du er god,
Kan du gjerne være ved freidigt Mod.