Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SKUESPILLEREN
Men det er de slette, jeg holder mig til;
Ved de andre føler jeg mig fremmed tilmode,
Men af de daarlige just jeg holder,
Thi af dem faaer man netop de bedste Roller.