Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SKUESPILLEREN
Men det er jo forskrækkeligt! Siig, hvordan
Skal jeg da gjøre, for mig at frie?
Vel tvivler jeg ikke paa mit Genie,
Thi jeg bliver beklappet hver evige Dag, ....
Men sæt, man i Himlen har en anden Smag?