Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

DØDEN
Du klingende Bjelde, du lydende Malm,
Bered dig paa Helvedes hede Qvalm!
87