Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MEPHISTOPHELES
See saa! Nu er vi her tilbage.
Paa min Befordring troer jeg vist,
At du vil ikke kunne klage.