Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Men siig mig engang: Jeg hørte hist
En Yttring, som gjorde mig angst og bange.