Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Hvordan? Med Arbeid man os besværer?