Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MEPHISTOPHELES
Det gjorde det vistnok, og det staaer
Endog i den for næste Aar.
89