Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Nu vel, jeg er villig; saa lad mig høre,
Hvad det er for Arbeid, som jeg skal gjøre.
Her er vel almindelig Værnepligt
Og nogen Brandskat?