Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Det er Sjouer-Arbeid.