Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Men tør vi og mod Nattetid
Fremmede Folk besvære,
Med vaade Kapper komme hid,
Og maaskee til Byrde være?