Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Men Vilhelm! siig ei de fremmede Folk,
At idag vort Bryllup mon stande.