Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Ti stille! .... Din Randsel er lukket til,
Jeg en anden Krave maa søge.